Välkommen!

Naturskyddsföreningen i Österfärnebo-Hedesunda är en ideell och obunden förening såväl politiskt som religiöst. Föreningen vill sprida kunskap om natur och miljö-frågor.

Vår målsättning är att:

  • bevara och bevaka de naturresurser som ännu finns kvar i Österfärnebo-Hedesunda
  • påverka våra politiker i miljö och naturvårdsärenden
  • informera våra medlemmar och allmänheten i miljö och naturvård
  • stimulera – väcka intresse – för studier i miljövård och naturen
  • motverka att växt- och djurarter utrotas
  • stimulera till återvinning av resurser
  • Stimulera ekologiskt tänkande